-

Symbole harcerskie

Autor: admin Data: 2 Sty 2013 Kategoria: Harcerstwo

Współczesne harcerstwo to także dość wyraźna symbolika, przy czym wszystkie działające organizacje harcerskie, posługują się tutaj niemalże takimi samymi symbolami i odznaczeniami. Wszystkie aktywnie działające organizacje harcerskie na terenie naszego kraju, bezsprzecznie odwołują się wspólnej historii i tradycji, przez co stosunkowo łatwo możemy usystematyzować symbolikę obecną w harcerstwie polskim.
Podstawowymi czterema symbolami harcerskimi są tutaj niezmiennie: krzyż harcerski, lilijka, hymn harcerski, mundur harcerski. Trzeba tutaj pamiętać iż każdy z nich ma zupełnie inne znacznie.

  • krzyż harcerski – jest odznaką harcerską stosowaną praktycznie we wszystkich organizacjach harcerskich w kraju, poza SHK Zawisza, które tak jak i całe FSE używa krzyża FSE, przypinanego do beretu nad lewą skronią. Krzyż ten jest nadawany wszystkim harcerzom podczas przysięgi. Przed przyrzeczeniem harcerze noszą lilijkę, zaś zuchy noszą w tym przypadku znaczek zucha.
  • Lilijka – jest symbolem powszechnie stosowanym na krzyżach harcerskich, a wzorowana jest na oznaczeniu północy na kompasach, co ma być symbolem wskazywania właściwej drogi.
  • hymn harcerski – oficjalnym hymnem jest tylko pierwsza zwrotka oraz refren, aczkolwiek w 1977 roku wprowadzona była dodatkowa zwrotka autorstwa Jerzego Majki. Jednakże już 1981 roku na VII zjeździe ZHP, przywrócono dawna postać hymnu ZHP wprowadzając jednocześnie odpowiednie zapis do statutu ZHP.
  • mundur harcerski – ubiór noszony przez członków organizacji harcerskich. Był on zaprojektowany na wzór mundurów wojskowych, a jego celem było zastąpienie ubrania cywilnego, aby go nie zniszczyć, oraz aby jeszcze bardziej wpływać na poczucie jedności pomiędzy wszystkimi harcerzami. Dokładny styl i fason munduru oraz jego rodzaj określony jest przez odpowiednie regulaminy mundurowe, w zależności od każdej organizacji harcerskiej.

 

Opracowanie: SteelProfil

Tagi:, , , , ,Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2020