Harcerstwo

harcerstwoHarcerstwo jako ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży powstało w naszym kraju już w okresie między rokiem 1910, kiedy to powstał pierwszy zastęp harcerski, a majem 1911, kiedy to powstawały pierwsze drużyny harcerskie. Jako symboliczni założyciele harcerstwa w naszym kraju po dziś dzień figurują Andrzej Małkowski, oraz jego małżonka Olga Drahonowska-Małkowska. Na świecie harcerstwo jest rozumiane pod pojęciem skautingu, wobec czego, możemy tutaj przyjąć założenie, iż harcerstwo to po prostu polska forma skautingu.

Ruch harcerski był przecież wzorowany w momencie swojego powstawania na skautingu brytyjskim, a co za tym idzie, przejął z jego struktur stosunkowo sporo naleciałości. Po dziś dzień mamy do czynienia z podziałem na harcerzy oraz na grupy Zuchów, chyli na grupy małych dzieci, będących pretendentami do harcerstwa. Mamy tutaj także do czynienia z dość rygorystycznym regulaminem postępowania, który w przypadku harcerzy wytyczany jest poprzez Przyrzeczenie harcerskie, oraz Prawo Harcerskie, natomiast w przypadku Zuchów, poprzez Obietnicę zucha i Prawo zucha.

Wartym naszej uwagi jest tutaj jednakże to, iż harcerstwo w stosunku do skautingu nieco wyewoluowało, przede wszystkim w kierunku politycznym, tym bardzie, iż już w kilka lat po powstaniu harcerstwa polskiego, mieliśmy do czynienia z dość poważnym rozłamem w szeregach instruktorów, z czego jednak grupa była zwolennikami umiarkowanego rozwoju myśli i idei politycznej wśród harcerstwa, natomiast druga opowiadała się twardo po stronie zbrojnej walki z zaborcami. Oczywiście przyczyniała się do tego bez wątpienia obecna sytuacja polityczna , oraz fakt, iż Polska jako tako na mapie nie istniała, bowiem była pod zaborem.

Jednym słowem na kształtowanie się kierunku polskiego harcerstwa, bez wątpienia miało wpływ to, że młodym ludziom brakowało w ich ojczyźnie wolności, o która trzeba było dopiero zacząć walczyć. Samo zaś harcerstwo, jak się niebawem okazało, odgrywało tutaj bardzo ważne role podczas obydwóch woje światowych, przyczyniając się niesamowicie wyraźnie do tego, iż obecne harcerstwo może się rozwijać już w wolnym kraju o suwerennym i niezależnym rządzie, w demokratycznym systemie, co jednak okupione było krwią i życiem wielu harcerzy.

 

 

 

 

Sponsorem witryny jest administrator strony http://www.sandwich-panel.eu/. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sponsora.Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2020