Harcerstwo

harcerstwo Harcerstwo jako ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży powstało w naszym kraju już w okresie między rokiem 1910, kiedy to powstał pierwszy zastęp harcerski , a majem 1911, kiedy to powstawały pierwsze drużyny harcerskie. Jako symboliczni założyciele harcerstwa w naszym kraju po dziś dzień figurują Andrzej Małkowski , oraz jego małżonka Olga Drahonowska-Małkowska . Na świecie harcerstwo jest rozumiane pod pojęciem skautingu , wobec czego, możemy tutaj przyjąć założenie, iż harcerstwo to po prostu polska forma skautingu.

Obecnie jesteśmy całkowicie sponsorowani przez oficjalną stronę Energy Casino , kasyna online, w którym znajdziesz najlepsze bonusy i szeroki wybór automatów do gry.

Ruch harcerski był przecież wzorowany w momencie swojego powstawania na skautingu brytyjskim, a co za tym idzie, przejął z jego struktur stosunkowo sporo naleciałości. Po dziś dzień mamy do czynienia z podziałem na harcerzy oraz na grupy Zuchów, chyli na grupy małych dzieci, będących pretendentami do harcerstwa. Mamy tutaj także do czynienia z dość rygorystycznym regulaminem postępowania, który w przypadku harcerzy wytyczany jest poprzez Przyrzeczenie harcerskie , oraz Prawo Harcerskie , natomiast w przypadku Zuchów, poprzez Obietnicę zucha i Prawo zucha .

Wartym naszej uwagi jest tutaj jednakże to, iż harcerstwo w stosunku do skautingu nieco wyewoluowało, przede wszystkim w kierunku politycznym, tym bardzie, iż już w kilka lat po powstaniu harcerstwa polskiego , mieliśmy do czynienia z dość poważnym rozłamem w szeregach instruktorów, z czego jednak grupa była zwolennikami umiarkowanego rozwoju myśli i idei politycznej wśród harcerstwa , natomiast druga opowiadała się twardo po stronie zbrojnej walki z zaborcami. Oczywiście przyczyniała się do tego bez wątpienia obecna sytuacja polityczna , oraz fakt, iż Polska jako tako na mapie nie istniała, bowiem była pod zaborem.

Jednym słowem na kształtowanie się kierunku polskiego harcerstwa , bez wątpienia miało wpływ to, że młodym ludziom brakowało w ich ojczyźnie wolności, o która trzeba było dopiero zacząć walczyć. Samo zaś harcerstwo , jak się niebawem okazało, odgrywało tutaj bardzo ważne role podczas obydwóch woje światowych, przyczyniając się niesamowicie wyraźnie do tego, iż obecne harcerstwo może się rozwijać już w wolnym kraju o suwerennym i niezależnym rządzie, w demokratycznym systemie, co jednak okupione było krwią i życiem wielu harcerzy.

Sponsorem witryny jest administrator strony / . Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sponsora.Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2020