Struktura organizacyjna harcerstwa polskiego

Autor: admin Data: 2 Sty 2013 Kategoria: Harcerstwo |
Subskrybuj

Struktura organizacyjna harcerstwa w Polsce jest stosunkowo prosta. Każda jednostka organizacyjna posiada swojego dowódcę/komendanta, który pełni funkcje reprezentacyjne, oraz jest przedstawicielem danej jednostki na zjazdach wyższego szczebla. Pełni on także odpowiedzialność przed bezpośrednimi przełożonymi za wywiązywanie się swojej jednostki z zadań statutowych.

Najważniejszymi w hierarchii są władze naczelne, którym bezpośrednio podlegają chorągwie, czyli związki harcerskie z terenów województwa. Rolę dowódcy pełni komendant chorągwi. Następnym w kolejności jest hufiec, z komendantem hufca – hufcowym na czele. Te jednostki skupiają poszczególne szczepy i drużyny z terenu całego powiatu. Kolejnymi jednostkami, są szczepy i związki drużyn (komendant szczepu, komendant związku drużyn), które są organizacjami o charakterze dobrowolnym, do których mogą przystępować lub tez nie wszystkie drużyny i szczepy. Niżej w hierarchii, znajdują się gromady, drużyny i kręgi (drużynowy, przewodniczący lub komendant kręgu). Na samy dole zaś, znajdują się zastępy, szóstka zuchowa, patrol i wachta, w zależności od rodzaju związku harcerskiego. Na czele stoją zastępowy, szóstkowy, patrolowy, wachtowy.

Jak więc widać, mamy do czynienia z dość prostym schematem, który dość łatwo można sobie przyswoić, przez co też, mamy tutaj dość prostą hierarchię, w której harcerze łatwo mogą się odnaleźć. Tego typu podejście zapewnia przejrzystość odpowiedzialności względem kolejnych szczebli hierarchii harcerskiej, co w przypadku bardziej rozbudowanej hierarchii mogłoby być stanowczo utrudnione. Harcerstwo Polskie, jak więc widzimy, jest zorganizowane dość prosto i przejrzyście, co należy tutaj poczytać jako ogromną wręcz zaletę.

Opracowanie: SteelProfil

Tagi: ,

Komentowanie wyłączone.Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2018