grupy członkowskie harcerstwa

Autor: admin Data: 2 Sty 2013 Kategoria: Harcerstwo , Historia |
Subskrybuj

Harcerstwo w Polsce wyróżnia kilka różnych, równoprawnych grup członkowskich , przy czym podstawowy podział jest tutaj wiekowy. Chodzi o to, aby w danych grupach współpracowali ze sobą harcerze i harcerki w zbliżonym przedziale wiekowym, co oczywiście usprawnia dość wyraźnie ich kontakt pomiędzy sobą, tym bardziej, iż jak powszechnie wiadomo, o wiele lepiej porozumiewać się z rówieśnikami, niż z osobami o innym wieku, co jest powodowane przede wszystkim innym poziomem świadomości społecznej, oraz życiowego doświadczenia.

W każdej z grup członkowskich , mamy także nieco inne wymagania wobec jej członków co jest przecież naturalne, bowiem nie możemy od zuchów wymagać takiego samego zaangażowania w sprawy drużyny, co od członków dorosłych. Podstawowy podział wygląda tutaj tak:

Nazwa grupy ZHP ZHR
skrzaty 5-6 lat
zuchy 6-10 lat 7-10 lat
Harcerki i harcerze 10-13 lat 10-16 lat
Harcerki i harcerze starsi 13-16 lat Powyżej 18 lat (bądź też pracujący w drużynach, oraz Kręgach Harcerstwa Starszego
Wędrowniczki i wędrownicy 16-25 lat Powyżej 16 lat zrzeszeni w drużynach wędrowniczych
Instruktorzy i instruktorki Powyżej 16 lta, po zdobyciu stopnia i złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Powyżej 18 lat, po odbyciu próby instruktorskiej
Starszyzna Powyżej 25 roku, bez złożenia Zobowiązania Instruktorskiego
Seniorzy Starszyzna i instruktorzy po ukończeniu 55 lat, i złożeniu deklaracji właściwemu komendantowi

Widzimy więc, iż także i w tym przypadku, nie mamy do czynienia ze zbytnim rozwarstwieniem grup, których nie ma zbyt wiele, aczkolwiek podział, jaki tutaj zastosowano jest niezbędny i pożyteczny dla lepszego wzajemnego porozumienia pomiędzy poszczególnymi członkami grup harcerskich.

Tagi: grupy członkowskie ,

Komentowanie wyłączone.Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2018