Funkcje w harcerstwie

Autor: admin Data: 2 Sty 2013 Kategoria: Harcerstwo |
Subskrybuj

Funkcje harcerskie , jak również związane z nimi przywileje, prawa i obowiązki istniały od zawsze, jako forma organizacji i zależności pomiędzy poszczególnymi osobami, członkami oraz całymi grupami harcerskimi. Poszczególne funkcje były przyznawane przede wszystkim w formie nagrody za zasługi dla harcerstwa, jak również w ramach uznania umiejętności czy też zdolności kierowniczych.

Szczegółowe zestawienie wszystkich funkcji, oraz związanych z tym odznaczeń bez trudu możemy znaleźć w sieci internetowej, na stronach ZHP, ZHR , czy też nawet w popularnej wikipedii, wobec czego możemy sobie raczej darować wskazywanie wszystkich konkretnych stanowisk, aczkolwiek warto kilka słów szerzej wspomnieć o podziale obowiązków.

Przede wszystkim w drużynach, należy wyszczególnić drużynowego, czyli osobę odpowiedzialną za cała drużynę oraz jej funkcyjnych, czyli na przykład skarbnika (tutaj przez błąd redagujących obecny regulamin, niestety nie funkcja jest pozbawiona odznaczenia).

Jeśli chodzi o podział strukturalny, to w harcerstwie na poziomie wojewódzkim mamy do czynienia z chorągwiami, następnie na poziomie powiatowym z hufcami, które następnie dzielą się na jeszcze mniejsze jednostki:

gromady , które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe;

drużyny , które dzielą się wewnętrznie na zastępy lub patrole;

kręgi i inne jednostki działające na zasadzie kręgu lub drużyny.

Wszystkie poszczególne jednostki mogą się tutaj dość dowolnie łączyć w szczepy oraz wszelkiego rodzaju związki drużyn, w celu wzajemnej współpracy na wszelkich płaszczyznach. Można więc powiedzieć, iż struktura organizacyjna harcerstwa, zarówno w ZHP , jak i w ZHR, jest stosunkowo zbliżona do struktury wojskowej, co jest oczywiście wynikiem pewnego wzorowania harcerstwa na wojskowości.

Tagi: funckej harcerskie ,

Komentowanie wyłączone.Copyright © www.100latHarcerstwa.pl 2020