-

Szare szeregi

Autor: admin Data: 2 Sty 2013 Kategoria: Harcerstwo , Historia , Ruchy Społeczne

Szare szeregi, to nic innego jak ZHP działający w konspiracji w okresie 1939-1945 czyli w czasie II wojny światowej. Dokładnie, Szare Szeregi zostały powołane do życia w dniu 27 września 1939 roku, czyli w kilka dni po wybuchu drugiej wojny światowej, w Warszawie, przez grupę Naczelnej Rady Harcerskiej. Organizacja Szarych Szeregów, współpracowało stosunkowo ściśle z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną AK. Kierowaniem ruchu konspiracyjnego w ZHP kierowało naczelnictwo, pod przewodnictwem ks. Hm. RP Jana Mauersbergera, a od sierpnie 1942 roku, po jego śmierci, pod przewodnictwem dr Tadeusza Kupczyńskiego.

Drużyny w konspiracji były podzielone przede wszystkim na grupy wiekowe, przy czym w grupie Zawisza, uczestniczyli harcerze w wieku 12-14 lat, w grupie Bojowe Szkoły 15-17 lat, oraz w Grupach Szturmowych harcerze w wieku powyżej lat 18-tu. Grupa harcerzy najmłodszych, bezpośrednie w walce z okupantem nie brała udziału, aczkolwiek pilnie przygotowywała się do brania udziału w walce. Grupa kolejna, już zajmowała się braniem udziału w akcjach propagandowych oraz w sabotażu.. Natomiast grupa najstarszych harcerzy czyli GS, brała już aktywny udział w tzw „wielkiej dywersji”.  Były one podporządkowane „Kedywowi”, czyli (Kierownictwu Dywersji) AK, wobec czego możemy powiedzieć, iż były bezpośrednio zaangażowane w konflikt zbrojny z okupantem niemieckim.

Członków organizacji konspiracyjnej Szarych Szeregów obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, uzupełniane dodatkowo rotą konspiracyjną: „Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”.

Jednym z ważniejszych wydarzeń współczesnych było dokonane podczas obchodów pięćdziesięciolecia Szarych szeregów w Warszawie w dniach 16-17 września 1989, wręczenie Krzyża Virtuti Militari, które to odznaczenie zostało Szarym Szeregom przyznane, jeszcze przez Prezydenta RP na Uchodźstwie. Szare Szeregi jako organizacja harcerska w Polsce istnieje po dziś dzień, kultywując tradycję walki o wolność i niepodległość ojczyzny.

Strona autora.

Tagi: , szare szeregi , ZHP , ZHRCopyright © www.100latHarcerstwa.pl 2020